Välkommen till Nyköpings Filmstudio!


Dokument för nedladdning

Budget Nyköpings Filmstudio 2019
Redovisning Nyköpings Filmstudio 2018
Förslag till Verksamhetsberättelse Nyköpings Filmstudio 2018
Revisionsberättelse 2018


Budget Nyköpings Filmstudio 2018
Redovisning Nyköpings Filmstudio 2017
Verksamhetsberättelse Nyköpings Filmstudio 2017
Vi rekommenderar ett par websidor där det finns mycket matnyttigt att läsa om film:
Kritiker.se
Film.nu
IMDB
MovieZine

nykopingsfilmstudio(a)gmail.com